การสเก็ตช์ภาพเบื้องต้น

 
 

การร่างภาพ เป็นการวาดภาพแบบเร็วๆ โดยคร่าว โดยใช้สายตาประมาณการภาพวัตถุ แล้ววาดภาพด้วยลายเส้นอย่างรวดเร็วด้วยสัดส่วนและมุมมองอย่างถูกต้อง ความสวยงามของภาพสเก๊ชต์คือการใช้ลายเส้น และแสงเงาอย่างมีจังหวะที่เหมาะสม ลงตัว ส่วนใหญ่นิยมใช้ภาพสเก๊ชต์สำหรับการร่างแบบ การวาดภาพนอกสถานที่ และสายเส้นสถาปัตยกรรม

Sketching is a quick way to produce an image with correct proportions. The beauty of sketching is shown through fine drawing and accurate contour. Sketching is mainly used for models, out-door paintings and architectural line drawings.

 
เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2563 • การดู 41 ครั้ง