ดอกสัก

อานิสงส์สร้างพระเจ้า1-2, สังขานต์ สังขานและสังขาร, ชะมั่ง, ลมแล้ง - มรดกล้านนา


Loading...

เอกสารเผยแพร่

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 22

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 22
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: returnDetail

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 22

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 22
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 22

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 22
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: returnDetail

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 22

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 22
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 22

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 22
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: CI_Router::$methodl

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 22

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 22
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

"> ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: returnDetail

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 23
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 23
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

"> มรดกล้านนา

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: returnDetail

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

" > ลานคำ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: returnDetail

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: Lanna_red/pdf_view.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Lanna_red/pdf_view.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/views/Layouts/layout_view.php
Line: 45
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/application/controllers/Lanna.php
Line: 46
Function: view

File: /data/www/html/artculture-utf8/index.php
Line: 315
Function: require_once

"> ถ้อยคำสำนวน
อักษรล้านนา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ล้านนา ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา องค์ประกอบเรือนล้านนา การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม การแพทย์ล้านนา มานุษยวิทยา ผู้เชี่ยวชาญล้านนา วารสารร่มพยอม