การขึ้นท้าวทั้งสี่

การขึ้นท้าวทั้งสี่
 

การขึ้นท้าวทั้งสี่

ขึ้นท้าวทั้งสี่ เป็นพิธีบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อันหมายถึง ท้าวธตรัฎฐะ(ทิศตะวันออก) ท้าววิรุฬหกะ (ทิศใต้) ท้าววิรูปักขะ(ทิศตะวันตก)และท้าวเวสสุวัณณะ(ทิศเหนือ) ซึ่งพิธีนี้ชาวล้านนามักทำทุกครั้งที่จะประกอบพิธีมงคล อย่างงานเฉลิมฉลองศาสนสถาน เคหสถาน และงานมงคลทั่วไป

(ข้อมูลจาก อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2563 • การดู 617 ครั้ง
 
ย้อนกลับ