บ่ากอก(มะกอก)

บ่ากอก(มะกอก)
 

บ่ากอกคือ มะกอก ต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิด Spondias pinnata kurz. ในวงศ์ ANACARDIACEAE ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริก ผลขนาดลูกหมากดิบ เมื่อสุกมีรสเปรี้ยวอมฝาด ใช้ปรุงอาหาร รากและเมล็ดใช้ทำยาได้
“บ่ากอกน้ำ” มะกอกน้ำพรรณไม้ยืนต้นชนิด Ealeo-carpus hygrophilus Kurz. ในวงศ์ ELAEOCARPACEAE ชอบขึ้นริมน้ำ ผลเล็กรี มีรสเปรี้ยวฝาด ใช้ดองเป็นอาหาร
(ข้อมูลจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๗)

 
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563 • การดู 183 ครั้ง
 
ย้อนกลับ