พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศหยุดทำการพิพิธภัณฑ์ฯในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน กรกฎาคม 2562 ดังนี้

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศหยุดทำการพิพิธภัณฑ์ฯในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน กรกฎาคม 2562 ดังนี้
 
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศหยุดทำการพิพิธภัณฑ์ฯในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน กรกฎาคม 2562 ดังนี้
เผยแพร่เมื่อ 15 กรกรฎาคม 2562 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ