พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์  ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  (วันมาฆบูชา)
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์  ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  (วันมาฆบูชา)
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมพาพันธ์ 2562 • การดู 6 ครั้ง
 
ย้อนกลับ