ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
 
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518” เพื่อน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2562 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ