กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University

กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อIntroduction to Thai Dancing ให้แก่นักศึกษา Nanyang Technological University เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 • การดู 6 ครั้ง
 
ย้อนกลับ