ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกรฎาคม 2561 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ