วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี

วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี โดยได้มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารที่ล่วงลับ ณ วัดช่างแต้ม พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมบริจาคทุนและของใช้จำเป็นให้แก่บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้นำชุดการแสดงดนตรีล้านนาไปบรรเลงให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
เผยแพร่เมื่อ 2 กรกรฎาคม 2561 • การดู 16 ครั้ง
 
ย้อนกลับ