พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายสักเสริญรัตนชัย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.นายนันท์นันท์ชัยศักดิ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.นางสุจิตรา คำขัติย์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5.นางอบเชย ศรีสุข สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
 
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2561 • การดู 21 ครั้ง
 
ย้อนกลับ