การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากร ที่ได้แจ้งสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 11 เมษายน 2561
 
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2561 • การดู 10 ครั้ง
 
ย้อนกลับ