การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance

การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance และฝึกปฏิบัติด้านการฟ้อนรำล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยมีอาจารย์ แววดาว ศิริสุข เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561 • การดู 11 ครั้ง
 
ย้อนกลับ