การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา

การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 11 ครั้ง
 
ย้อนกลับ