ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560

ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
          นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำบุญถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดฝายหิน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นี้
 
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2560 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ