ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น ระดับชั้น year 2 ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะบ้านเรือนและอาคารในอดีต วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ