โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการ สังคมศึกษา – ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหัวข้อ “แอ่วดอย ตามพระราชา พัฒนาการอาณาจักรล้านนา ทรัพยากรป่ามรดกเมือง” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในด้านต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ