ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน

ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน ที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ศูนย์เข้าใจเรื่องความต้องการพิเศษ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในเชิงบวก เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างพัฒนาการ และศักยภาพ โดยสอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 มกราคม 2560ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2560 • การดู 16 ครั้ง
 
ย้อนกลับ