ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี

ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ Dr. Kyung-Tack Kim จาก Korea Food Research Institute และ Dr. Sang Wook Kim จาก GINLAC Kuan Industrial Co. Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี ที่เข้าเยือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2559 • การดู 7 ครั้ง
 
ย้อนกลับ