การแสดง Ballad of Nature

การแสดง Ballad of Nature
 
กลุ่มพระจันทร์พเนจร ประเทศไทย คณะละคร Orang Orang Drum Theatre จากประเทศมาเลเซีย อาจารย์ธิติพล กันตีวงษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการแสดง Ballad of Nature การผสมผสานละครเงาร่วมสมัยประกอบเครื่องเคาะจากมาเลเซียและเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดังกล่าว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
การแสดง Ballad of Nature
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 • การดู 10 ครั้ง
 
ย้อนกลับ