ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2559 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ