ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562

อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อร่วมวางแผนการบริหารงาน และรายงานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของสำนักฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 • การดู 60 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา”
ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา”

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ต่างๆในล้านนา (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา) อาทิ การประดิษฐ์โคมประดับ การละเล่นดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดิษฐ์ผางประทีป การประดิษฐ์งานใบตอง การปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักล้านนา การทำกระเบื้องดินขอ การเขียนตัวเมืองเบื้องต้น นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม การร่างภาพเรือนล้านนาเบื้องต้นฯ นิทรรศการและการเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้พื้นเมือง การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชต่างๆ การเรียนรู้การปลูกข้าว และพันธุ์ข้าวต่างๆ การเสวนาความรู้เรื่องข้าว กาดหมั้ว และกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งการบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเลือกฐานการเรียนรู้ได้ที่ https://bit.ly/35V6rf8 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน --> https://drive.google.com/open?id=1jCv6hz82h6kp6FEoT3qHov95PFy25RqjcbNPS_s6BOM หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 943 625 และ http://art-culture.cmu.ac.th
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 • การดู 204 ครั้ง
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2562
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมในพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2562 • การดู 12 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EdPEx)
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EdPEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EdPEx) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกรรมการฯ ดำเนินการตรวจดังกล่าว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 • การดู 39 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นวัดฝายหิน) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มช. ขอบคุณรูปภาพ:โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2562 • การดู 43 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum,CMU would like to inform that The Museum will be closed between 13-14 October ,2019 (His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day and Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day) and will be opened on 15 October, 2019 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ / Apologies for your inconvenience. Tel : 053 943 625 - 6
เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2562 • การดู 13 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วิธีการสมัคร -สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน-เวลาราชการ) -สมัครออนไลน์ ได้ที่ --> https://bit.ly/2lcVN0A -ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท -วิธีการชำระค่าลงทะเบียน -ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน-เวลาราชการ) -ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0 ** กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625 หรือ artculture.cmu @ gmail.com ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-943 624 คุณรพีพรรณ 053-943634 คุณชนาภา, 053-943625 คุณวาสนา ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2562 • การดู 49 ครั้ง
ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ MS.Marie Royce ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม และคณะ ในโอกาสที่ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และรับฟังเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 • การดู 16 ครั้ง
ร่วมให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะ และเข้ารับตำแหน่ง อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ขอบพระคุณรูปภาพและข้อมูลข่าวจาก: โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2562 • การดู 12 ครั้ง
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Sean K. O’Neil กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Ms. Sachiko Kubo ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Sean K. O’Neil กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Ms. Sachiko Kubo ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Sean K. O’Neil กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Ms. Sachiko Kubo ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ขอบพระคุณรูปภาพจาก: โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2562 • การดู 23 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง
โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1กันยายน 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. โดยมี ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเรื่อง มานุษยวิทยาทัศนา การศึกษาวัฒนธรรมยุคดิจิทัล พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอโครงการ มาบรรยายและนำเสนอข้อมูลโครงการด้านมานุษยวิทยาในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2562 • การดู 10 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ โดยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน ณ หรรษาคอมมูนิตี้ (บ้านฟ้าฮ่าม) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 • การดู 15 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แต่งหย้องผ้างามตามจารีต
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แต่งหย้องผ้างามตามจารีต

รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนุ่งผ้าซิ่นล้านนาและการประยุกต์ใช้ผ้าซิ่นล้านนา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 • การดู 8 ครั้ง
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน กล่าวขอบคุณ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 • การดู 9 ครั้ง
ให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ
ให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และรับฟังเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preaervation (AFCP) 2019 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 • การดู 8 ครั้ง
ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่
ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ Mr.Sean O Neill กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Neal Murata ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preaervation (AFCP) 2019 พร้อมทั้งเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 • การดู 12 ครั้ง
พิธีรื้อถอน เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง)
พิธีรื้อถอน เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีรื้อถอน เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง) ที่ตั้งอยู่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมขนย้ายเรือนดังกล่าวจากวัดสวนดอก มาปลูกสร้างให้คงเดิมในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรื้อถอน ขนย้าย และก่อสร้างใหม่ จาก มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาและให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตล้านนา โดยมีอาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทายาทหลวงอนุสารสุนทรและแม่นายคำเที่ยง และบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 12 สิงหาคม 2562 • การดู 10 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 • การดู 14 ครั้ง
ปิดรับสมัครแล้ว: โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา
ปิดรับสมัครแล้ว: โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา

****** ปิดรับสมัคร เนื่องจากครบ 100 ท่านแล้ว ******** โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ได้ที่ --> https://bit.ly/2IDKF4m **แจ้งทุกท่านให้เตรียมผ้าห่มส่วนตัวไปด้วย เนื่องจากผ้าห่มที่ผู้จัดได้เตรียมไว้เป็นผ้าชนิดบาง** ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ 1. ชำระด้วยตนเอง (จำนวน 1,000 บาท) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. หรือชำระผ่านธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่บัญชี 667-293558-0 และนำส่งใบโอนเงินทางโทรสาร(FAX) หมายเลข 053-943625, 053-222680 หรือ Email:artculture.cmu@gmail.com 2.ชำระในนามของส่วน (กรุณาระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน) สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน สามารถดูรายละเอียดการชำระได้ที่ --> https://bit.ly/2R9Rv5u ภายในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ สำนักฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางได้ที่ --> https://bit.ly/2KIVipy ดาวน์โหลดกำหนดการ และรายละเอียดโครงการ--> http://art-culture.cmu.ac.th/images/uploadfile/act-file190808023414.pdf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625 , 053 943 631, 053 943 634 ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร ได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ !!
เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2562 • การดู 35 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. เนื่องจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. เนื่องจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. เนื่องจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum,CMU would like to inform that The Museum will be closed on 5 August 2019 (1:00 p.m.- 4:30 p.m.)and will be opened on 6 August, 2019 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ / Apologies for your inconvenience. 053 943 625 -6
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 • การดู 8 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพบปะหารือแผนงานโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยเรือนพื้นถิ่น NIHON MINKA-EN Japan Open Air Folk House Museum
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพบปะหารือแผนงานโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยเรือนพื้นถิ่น NIHON MINKA-EN Japan Open Air Folk House Museum

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับเชิญจาก NIHON MINKA-EN Japan Open Air Folk House Museum ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมพบปะหารือแผนงานโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยเรือนพื้นถิ่น ระหว่าง NIHON MINKA-EN และ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการรักษาเรือนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว และเรือนลักษณะต่างๆของแต่ละพื้นถิ่นในญี่ปุ่น และการบำรุงรักษาสภาพเรือนและการบริหารจัดการให้พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ อบรมเชิงปฏิบัติการ และอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของNIHON MINKA-EN เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562-2สิงหาคม 2562 ณ NIHON MINKA-EN Japan Open Air Folk House Museum ประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2562 • การดู 20 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาอ่างแก้ว และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกรฎาคม 2562 • การดู 10 ครั้ง
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สนับสนุนงบประมาณในโครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สนับสนุนงบประมาณในโครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่ได้มอบงบประมาณสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" จำนวน 450,000 บาท เพื่อการรื้อถอน ขนย้ายเรือนดังกล่าวจากวัดสวนดอก มาปลูกสร้างให้คงเดิมในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เพื่ออนุรักษ์เรือนไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาและให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตล้านนา ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกรฎาคม 2562 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยเทียนพรรษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสมโภชและนำถวายวัดฝายหินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกรฎาคม 2562 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกรฎาคม 2562 • การดู 7 ครั้ง
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปดังกล่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกรฎาคม 2562 • การดู 12 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน
ร่วมจัดนิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (ASEAN Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) “นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน” ที่จัดขึ้นโดยโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้นำคัมภีร์ใบลานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 9 กรกรฎาคม 2562 • การดู 9 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 และทรงเปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุด สุข กาย ใจ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เฝ้าฯ รับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกรในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินทร (องค์การมหาชน)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ
เผยแพร่เมื่อ 5 กรกรฎาคม 2562 • การดู 6 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานwater festival
ร่วมพิธีเปิดงานwater festival

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม…ที่ไหนก็มีสุข ย้อนยุคสู่วัฒนธรรมโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนน 2562 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว โดยภายในงานแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนลานทรายข่วงหลวง สรงน้ำพระประจำวันเกิด โซนมงคลรับทศวรรษใหม่ ซุ้มสระเกล้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ โซนกาดหมั้วครัวฮอม จำหน่ายอาหารพื้นเมือง การแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา ประชันการทำอาหาร “จ๊าดลำ ลาบแต๊ๆ หมู่เฮา” และโซนกาดโบราณและ สล่าเมือง ชมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาจากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู แม่ครู และสล่าเมือง
เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2562 • การดู 10 ครั้ง
กิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูร้อน)
กิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูร้อน)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง "อาหารล้านนาในฤดูร้อน" โดยมีอาจารย์สนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา และคุณนันท์นภัส ร่องดุสิต นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โภชนาการอาหารล้านนาในฤดูร้อน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินทางไปทัศนศึกษา เที่ยวชม ซื้อของพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูวัตถุดิบการประกอบอาหาร และฝึกปฏิบัติการทำอาหารล้านนา อาทิ ตำมะม่วง, แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม, แกงขนุน, และห่อนึ่งหมู โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 5 เมษายน 2562
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2562 • การดู 12 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ครบรอบ 26 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ครบรอบ 26 ปี

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ครบรอบ 26 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่สำนักฯ และพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ครบรอบ 26 ปี วัดโสภณาราม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมสบทบทุนการศึกษา และมอบของใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงเพียงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 2 กรกรฎาคม 2562 • การดู 7 ครั้ง
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 • การดู 10 ครั้ง
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ พันธุ์ทิพย์ พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ พันธุ์ทิพย์ พร้อมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะได้ดำเนินการย้ายเรือนล้านนาฝาไหลที่ตั้งอยู่ ณ วัดสวนดอก มาก่อตั้งยังบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราน มช. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกรฎาคม 2562 • การดู 10 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา เพื่อให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนาแก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการนักเรียน/นักศึกษา ผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา ได้แก่ รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในกลุ่มชาติพันธุ์ไท” ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา” และอาจารย์สนั่น ธรรมธิ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ “เชื่ออย่างไร ในเรือนล้านนา” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2562 • การดู 14 ครั้ง
ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน)
ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูฝน) เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดกิจกรรม : - บรรยายเรื่อง ฝนมาอาหารมี วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ - บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ อาหารล้านนาคุณค่าคู่คุณภาพ (อาหารล้านนาในฤดูฝน) วิทยากรโดย แพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ -บรรยายให้ความเรื่อง เห็ดในฤดูฝน วิทยาโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง และ ดร.ณครินทร์ สุวรรณราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ฝึกปฏิบัติการทำอาหารล้านนาในฤดูฝน วิทยากรฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานกาดหมั้วเฮือนคำปีน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามช่องทางดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมธรรม มช. ในวันและเวลาราชการ 2. Scan QR Code เพื่อสมัครออนไลน์ และดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร 3. สมัครได้ที่ Link : https://drive.google.com/open?id=1z8wx0vSvumjAsz3kCMOX8Kmpa43pP_aMHRNeWxyniag 4. สมัครได้ที่ website สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=774&acmain_id=2 หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน 200 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12244nMNB88pY8_WI9gQeq5IIN7tz70PPbcprdVI7k5I/edit#gid=1964302929 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 , 053 943 638 ดาวน์โหลดกำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ !!
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 • การดู 21 ครั้ง
ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562 • การดู 13 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จับมือ ศูนย์วัฒนธรรม มข. ลงนาม MOU ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จับมือ ศูนย์วัฒนธรรม มข. ลงนาม MOU ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ นายกิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณการความร่วมมือ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนุรักษ์ สืบทอด ถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะสร้างประโยชน์ และการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของทั้งสองสถาบัน นอกจากนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว เปิดเผยว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำพิพิธภัณฑ์เฮือนอีสาน ในบริเวณพื้นที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางศูนย์วัฒนธรรม มข. เห็นว่าพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เป็นพื้นที่อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาที่ปัจจุบันหาดูได้ยาก และเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ตามพันธกิจเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสนใจที่จะเข้ามาศึกษา และเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าวว่า กิจกรรมและแผนงานหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะเป็นการบูรณการความร่วมมือในส่วนของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการถ่ายทอด สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะให้ชุมชนและสังคมได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนในข้อตกลงดังกล่าว สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต รวมไปถึงการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ และการให้ข้อมูลสำหรับการเป็นคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการประกันคุณภาพอีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 • การดู 16 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่มารูปภาพ: โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 • การดู 11 ครั้ง
รายงานประจำปี 2560 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รายงานประจำปี 2560 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 โดยมีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างรากฐานการเรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานและองค์กรในภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้           รายงานประจำปี 2560 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ใช้ไปพลางก่อนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1y3tPrKiXyENbmerfoRR9CnYMTB8h3lar
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล

กำหนดการกิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง "อาหารล้านนาในฤดูร้อน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 กำหนดการ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร/อาหารว่าง 09.00 - 10.00 น. บรรยายเรื่องวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 10.00 - 11.30 น. บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โภชนาการอาหารล้านนาในฤดูร้อน วิทยากรโดย คุณนันท์นภัส ร่องดุสิต (โภชนากร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.) 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 -13.30 น. ฝึกปฏิบัติ การทำอาหารล้านนา (ตำมะม่วง, แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม, แกงขนุน, และห่อนึ่งหมู) วิทยากรโดย กลุ่มกาดหมั้วเฮือนคำปีน แบ่ง 4 กลุ่ม ตามรายการอาหาร - แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม(ศาลาวัฒนธรรม) - แกงขนุน(เรือนแม่แตง) - ตำมะม่วง (เรือนไทลื้อ) - ห่อนึ่งหมู(ศาลาวัฒนธรรม) 13.30 - 16.00 น. ทัศนศึกษา เที่ยวชม ซื้อของพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน หมายเหตุ กำหนดการ และรายการอาหารสำหรับการฝึกปฏิบัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * อาหารล้านนาในฤดูร้อน : 5 เมษายน 2562 * อาหารล้านนาในฤดูฝน : 14 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเพียง ท่านละ 200 บาท/กิจกรรม สมัครได้ที่ --> https://bit.ly/2UuKZY5 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 30 ท่าน/หลักสูตร) ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12244nMNB88pY8_WI9gQeq5IIN7tz70PPbcprdVI7k5I/edit?fbclid=IwAR3dF29UXVIX-iSwnHYws3hkqs6bqbcKs7U6MV7Qr4drdHGKcALY7-JCudc#gid=1964302929 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 และ 053 943 638
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2562 • การดู 96 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) มช. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2562 • การดู 7 ครั้ง
พิธีสระเกล้าดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหาร และผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีสระเกล้าดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหาร และผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสปีใหม่ล้านนา เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2562 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอดีตอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 เมษายน 2562
เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2562 • การดู 9 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 เชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 เชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า รางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ซึ่งสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลหลากหลายสาขา ทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง สาขาภาษาและวรรณกรรม 3.นายสมพล หล้าสกุล สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 4.นายอรุณศิลป์ ดวงมูล สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5.นางบัวตอง แก้วฝั้น สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน ทั้ง 5 ท่านที่ได้เอ่ยนามมานี้ เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างมากและสมควรได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้ท่านได้ภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนสืบไป พร้อมกันนี้ หลังเสร็จพิธีมอบรางวัลดังกล่าว สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีสระเกล้าดำหัวให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน โดยมีอ.ดร เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2562 • การดู 10 ครั้ง
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคลประดิษฐานบนรถบุษบก ที่ออกแบบโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประเพณีดังกล่าว ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณเวณเชิงสะพานณวรัฐ
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2562 • การดู 12 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย
ขอเชิญเที่ยวงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเที่ยวงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย 13-15 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว กิจกรรมแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนลานทรายข่วงหลวง (สรงน้ำพระประจำวันเกิด ตัดตุงไส้หมู ปักตุงที่เจดีย์ทราย ตานตุงประจำราศีเกิด แห่ไม้ค้ำสรี แจกสรวยดอกสำหรับบูชาสิริมงคล) โซนมงคลรับทศวรรษใหม่ (ซุ้มสระเกล้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เครื่องสักการะล้านนา น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 10 วัด) โซนกาดหมั้วครัวฮอม (จำหน่ายอาหารพื้นเมือง และอาหารมงคลเถลิงศก มีการแสดงดนตรีจ๊อยซอ การแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา ประชันการทำอาหาร “จ๊าดลำ ลาบแต๊ๆ หมู่เฮา”) และโซนกาดโบราณและสล่าเมือง (ชมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาจากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู แม่ครู สล่าเมือง) รับชมคอนเสิร์ตจาก สินเจริญ บราเธอร์ส และ ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ นักแสดงดาวรุ่งจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 13-15 เมษายน 2562 เตรียมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามที่สุดของประเทศไทย เพื่อสืบสานมรดกไทย สู่คนไทยและสากล ต้อนรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ได้ในงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2562 • การดู 12 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)แด่พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)
ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)แด่พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)แด่พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อถวายปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่มารูปภาพ: โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2562 • การดู 8 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินล้านนาที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง สาขาภาษาและวรรณกรรม 3.นายสมพล หล้าสกุล สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 4.นายอรุณศิลป์ ดวงมูล สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5.นางบัวตอง แก้วฝั้น สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2562 • การดู 21 ครั้ง
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ และแหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2562 • การดู 6 ครั้ง
งานเสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”
งานเสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาอาหารแอฟริกันอเมริกัน โดย Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of African American History and Culture และการเล่าเรื่องและเทียบเคียงอาหารล้านนาโดย คุณสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญอาหารล้านนา นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำข้าวหนุกงา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ลิ้มลองอาหารอาหารแอฟริกันอเมริกันและอาหารล้านนา ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2562 • การดู 9 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ที่จักขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการจรรโลงพระพุทธศาสนา ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝ่ายหิน) วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2562 • การดู 9 ครั้ง
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) ตามกำหนดการดังนี้ 06.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดฝายหิน 06.30 น. พระสงฆ์ สามเณร ผู้บริหาร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ถนนสายวัฒนธรรม 06.45 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - สมาทานเบญจศีล - กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา - พิธีตักบาตร (พระสงฆ์ 108 รูป) 08.00 น. - เสร็จพิธี
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมพาพันธ์ 2562 • การดู 11 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน เสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”
ขอเชิญร่วมงาน เสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน เสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” อาหารแอฟริกันอเมริกัน โดย Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of African American History and Culture อาหารล้านนา โดย คุณสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญอาหารล้านนา พร้อมสาธิต ชวนชิม อาหารแอฟริกันอเมริกัน -Southern Collard Greens -Creole Red Rice and Beans -Oxtail Stew -Pan Baked Cornbread อาหารล้านนา -แกงฮังเล Lanna Pork Curry -ไส้อั่ว Lanna Sausages -ส้าผัก Lanna Vegetable Dip -ข้าวหนุกงา Sesame Sticky Ricecake วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625 การแต่งกาย: สุภาพ/ชุดพื้นเมือง ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ -->https://goo.gl/5MgtX3 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม --> https://goo.gl/yuAdRF ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ !!
เผยแพร่เมื่อ 6 กุมพาพันธ์ 2562 • การดู 7 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัรญ์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวประจำปีงบประมาณ 2562ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาการและเผยแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ สาธิตการฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักฯ ได้ฝึกซ้อมแผนฯ โดยการจำลองสถาณการณ์ตามจริง ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมพาพันธ์ 2562 • การดู 7 ครั้ง
ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”
ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of African American History and Culture เสวนาในหัวข้อ อาหารแอฟริกันอเมริกัน และคุณสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญอาหารล้านนา เสวนาในหัวข้ออาหารล้านนา พร้อมทั้งมีการสาธิตและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลิ้มรสอาหารแอฟริกันอเมริกัน อาทิ Southern collard greens ,Creole red rice and beans,Oxtail stew และ Pan baked cornbread และอาหารล้านนา อาทิแกงฮังเล ไส้อั่ว ส้าผัก และข้าวหนุกงา โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ -->https://goo.gl/5MgtX3
เผยแพร่เมื่อ 6 กุมพาพันธ์ 2562 • การดู 9 ครั้ง
ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยคัดเลือกและมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินพื้นบ้าน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สาขาของรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 1.1 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1.2 สาขาภาษาและวรรณกรรม 1.3 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การถ่ายภาพ) 1.4 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 1.5 สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน 2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 2.1 เป็นชาวล้านนามาแต่กำเนิด 2.2 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 2.3 ไม่มีประวัติด่างพร้อยในด้านศีลธรรม เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของคนในสังคม 2.4 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3. การเสนอประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จะต้องจัดทำประวัติและผลงาน เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม 3.2 บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ลงบนแผ่นซีดี 3.3 บันทึกภาพประกอบข้อมูลประวัติและผลงาน เป็นไฟล์ jpg ที่คมชัด ลงแผ่นซีดี 3.4 นำส่งมายังสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 3638 โทรสาร 0 5322 2680 ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 4. การประกาศผลการพิจารณา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯ และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ให้ผู้ได้รับการพิจารณาทราบโดยตรง และทางเว็บไซต์ art-culture.cmu.ac.th โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 5. การมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้ 5.1 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.2 เงินรางวัล 5.3 นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ประวัติ และผลงานศิลปิน 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 3638 / โทรสาร 0 5322 2680 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอชื่อ ได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2562 • การดู 11 ครั้ง
กิจกรรม
กิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" (อาหารล้านนาในฤดูหนาว)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านอาหารล้านนา ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านอาหารล้านนาในฤดูหนาว ในหัวข้อพิธีกรรมและ ความเชื่อของคน ล้านนา โดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ และหัวข้อ "ของกิ๋นล้านนาความรู้คู่สุขภาพ โดย พญ.ลลิตา ธีระสิริ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารล้านนา อาทิ แก๋งกระด้าง น้ำพริกมะกอก แก๋งสะแล และม่อปู๋ และได้ทัศนศึกษา และคัดสรรค์วัตถุดิบพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ --> https://goo.gl/RD96pe
เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2562 • การดู 11 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา

*** ปิดรับสมัครรอบที่ 2 แล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ *** โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา พร้อมทั้งศึกษาเยี่ยมชมรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยวิทยากร รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ และ อ.สนั่น ธรรมธิ ***** ปิดรับสมัครรอบที่ 2 แล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ***** ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ --> https://goo.gl/Lc7hg1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-943625 053-943637 ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร ได้ตามไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 • การดู 6 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล "ของกิ๋นต๋ามฤดู...เล่าสู่กั๋นฟัง"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมดังนี้ * วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562(อาหารล้านนาในฤดูหนาว), * วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูร้อน) * วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูฝน) เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน 200 บาท (ต่อ1กิจกรรม) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1.ยื่นใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บนถนนเลียบคลองชลประทาน ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพะยอม 100 เมตร อยู่ซ้ายมือ) 2. สมัครออนไลน์ได้ที่--> https://goo.gl/ypjQax และชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร /internet banking : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เลขที่บัญชี 667 293 558 0 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร (053) 943 625 หรือ 222 680 หรือทางข้อความ Facebook Page: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือemail : artculture.cmu@gmail.com 3.สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/ABJz1J ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน!! รับหลักสูตรละ 30 คน เท่านั้น!! ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัคร และกำหนดการได้ที่ File PDF ด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 • การดู 38 ครั้ง
เทศกาลหุ่นนานานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai, Thailand)
เทศกาลหุ่นนานานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai, Thailand)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai, Thailand) ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงหุ่นละครในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไปในอนาคต โดยมีคณะหุ่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสามเข้าร่วมกิจกรรม รวม 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น ทั้งนี้ โดยมีพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพดล ภาคพรต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีฯ และมี ผศ.วิลาวัลย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2558 • การดู 9 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Museum will be closed between 31st December 2018- 1st January 2019 (New Year’s Eve and New Year’s Day) Thank You. Lanna Traditional House Museum The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University.
เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2561 • การดู 5 ครั้ง
ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานสัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา
ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานสัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำชุดการแสดงหุ่นพม่า และการร่ายรำพม่า โดยทีมนักแสดงศิษย์เก่าและปัจจุบันจากคณะวิจิตรศิลป์ มช.ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานสัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รับชมคลิปการแสดง-->https://www.youtube.com/watch?v=pW-wagHWUmY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lrTb5xYtSGwwOfNcMVMPD64XPOZf2BEx_paG3bLFR3U51Dp-FRoVID9A
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2561 • การดู 12 ครั้ง
พิธีเปิดงาน
พิธีเปิดงาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561

มช. จัดงาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561 เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาแก่เยาวชนและผู้สนใจ หวังเชื่อมโยงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561 โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 14- วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายชุมชนจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมุ่งหวังให้การจัดงานมีส่วนเชื่อมโยงในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่--> https://goo.gl/do9nRH
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “มงคลคชสาร” เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ดังกล่าว ซึ่งออกแบบและจัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบแนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับ “พระบรมธาตุดอยสุเทพ” โดยให้เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุตั้งอยู่บนหลังช้างมงคล สัตว์มงคลในพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ของพระบารมีในพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง ช้าง ยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างเทินพระบรมธาตุดอยสุเทพ สื่อให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีการตกแต่งตัวรถ ได้จำลองสระบัว อันอุดมไปด้วยดอกบัวหลากหลายพันธุ์ ทั้งกอจงกลนี อุบลเขียว อุบลแดง อุบลขาว ปทุมแดง ปทุมขาว และโกมุท ที่เบ่งบานดอกสีสันต่างๆ ในสระน้ำที่มีสีใสดังแก้วมณี รอบๆ สระบัวประดับด้วยช้าง 10 ตระกูลในอิริยาบทที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วย ตระกูลฉัททันต์ มีผิวกายขาวบริสุทธิ์ดุจสีเงินยวง ตระกูลอุโบสถ มีลักษณะสูงใหญ่สง่างาม ผิวดังสีทอง ตระกูลเหมหัตถี มีผิวสีเหลืองดังทอง ตระกูลมงคลหัตถี ผิวดังสีดอกอัญชัน ตระกูลคันธหัตถี ผิวตัวดังไม้กฤษณา ตระกูลปิงคลหัตถี สีตัวเหลืองอ่อนดังสีตาแมว ตระกูลตัมพหัตถี ผิวสีทองแดง ตระกูลปัณฑรหัตถี สีตัวสีขาวดังเขาไกรลาศ ตระกูลคังไคยหัตถี สีกายดังสีอุทกวารี ตระกูลกาฬวกหัตถี มีสีกายดังสีปีกกา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 • การดู 22 ครั้ง
## ปิดรับสมัครแล้ว ## ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์
## ปิดรับสมัครแล้ว ## ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น) ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ## ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว ## สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ --> https://goo.gl/SUzucN หรือเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943625 053-943637
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 • การดู 8 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าวว่า ภายในงานจะมีการจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางเครือข่ายชุมชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน รวมไปถึงการแสดงวิถีชีวิตจากกลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และมีการนำองค์ความรู้จากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจากม.แม่โจ้ ม.เทคโนโยีราชมงคล และม.ราชภัฎเชียงใหม่ โดยจะเน้นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมจะสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม งานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ประจำปี 2561 บุคคลทั่วไปคนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/P2uVBf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 • การดู 8 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 • การดู 6 ครั้ง
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา" เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่สร้างสีสันและมีชีวิตด้วยกิจกรรมจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์การจัดแสดงการละเล่นพื้นเมือง ภูมิปัญญาล้านนา และกิจกรรมของชนเผ่า ชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่ จากหลากหลายกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่ได้มาร่วมจัดงาน งานจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 - ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม 1.บุคคลทั่วไป อัตราคนละ 20 บาท 2.นักเรียน นักศึกษาและผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราคนละ 10 บาท 3.เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/P2uVBf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26
เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 • การดู 12 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับทั้งสองมหาวิทยาลัย ที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า30ปี โดยมี Dr.Oussouby Sacko อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา”
พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา” ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับจารีต ประเพณีงานศพเจ้าแผ่นดินของชาวลื้อและชาวล้านนา และส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและสิบสองปันนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาฯ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ขอบพระคุณรูปภาพจาก หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท ) และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพค่าอาหารและน้ำปานะ ตามจิตศรัทธา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รับจำกัดจำนวน 60 คน) หรือโทรสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 053-943625 053-943631 และ 053-943634 ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ตามไฟล์(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)ที่แนบมาด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนพิธีแบบล้านนา และแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ให้ความสนใจจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 54 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลดรูปภาพการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา เพิ่มเติมได้ที่ --> https://goo.gl/imaVYe
เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2561 • การดู 7 ครั้ง
ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการดารานิทรรศน์
ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการดารานิทรรศน์

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่จัดขึ้นเพื่อบะเำ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการดารานิทรรศน์ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดารมภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2561 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เรื่อง "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมจัดโครงการCMU -KM Day ประจำปี 2561
ร่วมจัดโครงการCMU -KM Day ประจำปี 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2561 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มช. และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน มช. เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มช. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้นำเสนอบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในงานดังกล่าว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 • การดู 12 ครั้ง
โครงการการจัดหลักสูตรด้านศิลปะล้านนาและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Lanna Arts and Cultural Inspection in CMU) แก่นักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกวางสีอาร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการการจัดหลักสูตรด้านศิลปะล้านนาและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Lanna Arts and Cultural Inspection in CMU) แก่นักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกวางสีอาร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดหลักสูตรด้านศิลปะล้านนาและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Lanna Arts and Cultural Inspection in CMU) แก่นักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกวางสีอาร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการบรรยายและปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 • การดู 7 ครั้ง
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Chukyo University,Japan
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Chukyo University,Japan

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Chukyo University,Japan จำนวน 11 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์เชิงบูรณาการกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเพื่อมาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการบรรยายและปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบเงินทำบุญในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณีฯ ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 100 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นี้
เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2561 • การดู 6 ครั้ง
แจ้งปิดรับสมัครโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
แจ้งปิดรับสมัครโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำส่งปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชฯ มายัง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ 43625,43631,43634 โทรสาร 43625 ,(053) 222 680 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-วันที่ 1 สิงหาคม 2561(ปิดรับสมัครแล้วเนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวน) ช่องทางการชำระเงิน -ชำระด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ชำระผ่านช่องทางธนาคาร :ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่บัญชี 667-293558-0 ขอนำส่งใบโอนเงินทางโทรสาร(FAX) หมายเลข 053-943625, 053-222680 หรือ artculture.cmu@gmail.com ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ--> https://goo.gl/wT5hux สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943-625 ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ โทร 053-943631, นางสาวชนาภา คำวงค์ โทร 053-943634 นางสาววาสนา มาวงค์ โทร 053-943625 ดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 • การดู 10 ครั้ง
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา เพื่อดำเนินการสรุปผลการประชุมที่ได้ดำเนินงานไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกรฎาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา
กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับชมรมเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรม "กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา" โดยภายในกิจกรรมมีผลผลิตต่างๆจากผู้ผลิตผักผลไม้อินทรีย์ อาหารแปรรูป ปลอดสารพิษที่มีความสดใหม่ตามฤดูกาล รวมถึงของใช้ในครัวเรือน จากชาวสวนและชาวไร่ที่นำมาให้ได้เลือกชม โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. ณ ลานใต้ร่มไม้ใหญ่ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ถนนคันคลองชลประทาน สี่แยกกาดต้นพยอม) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 26 กรกรฎาคม 2561 • การดู 14 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นล้านนาและได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 23 กรกรฎาคม 2561 • การดู 7 ครั้ง
ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีถวายขันดอกในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกรฎาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกรฎาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันบูรณาการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด (Show and Share) ทั้งในด้านวิธีการดำเนินงาน ด้านวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ มาเป็นองค์ปาฐก และ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รวมไปถึงนักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากแต่ละมหาวิทยาลัย ที่มาให้ความรู้ในเรื่องงานเด่นสร้างสรรค์ ๔ มหาวิทยาลัย และเสวนา เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม กับ ๔ มหาวิทยาลัย” ร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ --> https://goo.gl/xe5chM
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกรฎาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี โดยได้มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารที่ล่วงลับ ณ วัดช่างแต้ม พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมบริจาคทุนและของใช้จำเป็นให้แก่บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้นำชุดการแสดงดนตรีล้านนาไปบรรเลงให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 2 กรกรฎาคม 2561 • การดู 11 ครั้ง
 ร่วมงานครบรอบ 242 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 242nd Anniversary of the Independence of the United State of America) และร่วมฉลองครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา
ร่วมงานครบรอบ 242 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 242nd Anniversary of the Independence of the United State of America) และร่วมฉลองครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานครบรอบ 242 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 242nd Anniversary of the Independence of the United State of America) และร่วมฉลองครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา โดยมี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที.เดวีส์ และ เจนนิเฟอร์ เอ. ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 • การดู 11 ครั้ง
แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว หมายเหตุ: ของดรับผู้สมัคร ณ จุดลงทะเบียน ภายในวันจัดงาน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯได้ที่ --> https://goo.gl/tJqx1r ดาวน์โหลดกำหนดการ -->>https://goo.gl/4kfSd7 แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม :สำนักบริการวิชาการ มช. --> https://goo.gl/XbX7Ed สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร . 053-943625 053-943637 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 • การดู 7 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยจัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชนในเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป โดยมี นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการด้านล้านนาคดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 • การดู 6 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ผู้แทนผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เทคนิค ประเภท และลวดลวยปูนปั้นล้านนา รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและกรรมวิธีการปั้นลวดลายล้านนา อาทิ ลวดลายพรรณพฤกษา และลวดลายสัตว์ป่าหิมพานต์ในกรอบกระจก/กรอบช่องแว่น เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรมและทัศนศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 9,10,16,17,23,24 ,มิถุนายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. และจังหวัดลำปาง
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 หน่วยพิธีประตูสวนดอก โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และเสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 • การดู 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวร่วมกับผู้แทนจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 • การดู 10 ครั้ง
แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมอบรมปูนปั้นล้านนา เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมอบรมปูนปั้นล้านนา เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมอบรมปูนปั้นล้านนา เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักฯ ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆของสำนักฯ ได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/ หรือFacebook:สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมปูนปั้นล้านนา สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ --> https://goo.gl/Nk9Vxx แผนที่การเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม --> https://goo.gl/2UTP4t สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592 ดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 • การดู 5 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 • การดู 12 ครั้ง
ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและล้านนาคดีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือโดยมีหน่วยงานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นแกนนำหลักในการจัดงานจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมนำเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธการดำเนินงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ อาธิ ผู้แทนจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา จะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารการร่วมงานได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th หรือ Facebook:สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโทรศัพท์ 053-943625 ,053-943637
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2561 • การดู 7 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายสักเสริญรัตนชัย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.นายนันท์นันท์ชัยศักดิ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.นางสุจิตรา คำขัติย์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5.นางอบเชย ศรีสุข สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2561 • การดู 14 ครั้ง
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคลประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ และขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาดังกล่าว วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ-ถนนท่าแพ ขอบคุณที่มารูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มช.
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2561 • การดู 8 ครั้ง
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายสักเสริญ รัตนชัย รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.นางสุจิตรา คำขัติย์ รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5.นางอบเชย ศรีสุข รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะได้จัดให้มีพิธีมอบมอบรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-943 625 ,053- 943 638
เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2561 • การดู 10 ครั้ง
พิธีเปิดเทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย Water Festival 2018
พิธีเปิดเทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย Water Festival 2018

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย Water Festival 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "รื่นเริง เถลิงศก...ย้อนยุคสู่วัฒนธรรมโบราณล้านนาสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง" เพื่อตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมกันส่งเสริม สืบสานมรดกไทย สู่คนไทยและสากล ด้วยการบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปทั่วโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ภายในกิจกรรมมีการนำวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม สงกรานต์ล้านนาวิถีโบราณอันดีงาน ประกอบด้วย ลานทรายข่วงหลวง ที่จะได้สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด ก่อเจดีย์ทราย ตานตุงราศีประจำวันเกิด , กาดหมั้วครัวฮอม การประดิษฐ์ของใช้ที่นำมาประกอบพิธีหรืองานบุญต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การตัดช่อ ตัดตุง ทำหมากสุ่ม หมากเบ็ง เพื่อเป็นเครื่องสักการะในวันพญาวัน ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2561 • การดู 11 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการปิดให้บริการจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการปิดให้บริการจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการปิดให้บริการจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์) ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมเทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยไม่เสียค่าเข้าชม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Information Point Office Lanna Traditional house museum will be closed between 12th-16th April, 2018 (Songkran Festival) but from 13th-15th April 2018 from 11 am.-10 pm. you can come and join our Songkran New year cultural activities a Water Festival 2018 at The Lanna Traditional House Museum (Free Admission) Thank You. Lanna Traditional House Museum The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University.
เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2561 • การดู 6 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ
ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้นและได้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวประกาศสดุดีเกียรติคุณ ณ พระวิหารหลวงวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ขอบพระคุณรูปภาพและข้อมูลข่าวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลาง มช.
เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2561 • การดู 10 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สืบลายสาน ดาตาน ปีใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สืบลายสาน ดาตาน ปีใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สืบลายสาน ดาตาน ปีใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่ล้านนา วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการด้านล้านนาคดี ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม งานกระดาษ (ตัดตุง-ช่อ)และงานจักสาน (ขันดอก-สุ่มดอก-ดอกไม้ประดิษฐ์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเหตุ: จัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท (ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานหัตถกรรม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/ Facebook Page: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Facebook สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 943 625 และ 38 หรือ 084 3643592 โทรสาร (053) 943 625 และ 222 680 ส่งหลักฐานการโอนเงิน artculture.cmu@gmail.com สมัครออนไลน์ได้ที่ --> https://goo.gl/zniGWb หรือ QR CODE ด้านล่างนี้ ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครได้ที่ --> https://goo.gl/cB9KxQ ดาวนโหลดรายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ และใบสมัคร แบบ PDF file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2561 • การดู 6 ครั้ง
โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้ศึกษาดูงานด้านต่างๆได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ศึกษาดูงานด้านทำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานด้านประกันคุณภาพและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งศึกษาวิถิีชีวต และสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมเมืองมัลลกิา ร.ศ.124 ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ที่สำนักฯได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะร่วมกับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2561 • การดู 7 ครั้ง
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet และฝึกปฏิบัติด้านการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
การบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past
การบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past

อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 10 ครั้ง
การบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches
การบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดรนงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 10 ครั้ง
ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน
ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุนกัลยาณมิตร โดยการนำของครูเบลล่า นลี อินทรนันท์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 20 คน เดินทางมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงหุ่นเชิดโดยนักศึกษาคณะจิตรศิลป์ และบุคลากรสำนักฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 6 ครั้ง
การบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches
การบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยงานบริการและประกันคุณภาพ จัดการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 10 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา

** ปิดรับสมัครแล้ว ** ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-943625 053-943626 Email:artculture.cmu@gmail.com /> ***ผู้เข้าร่วมจะได้รับชิ้นงานที่ท่านประดิษฐ์เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ **** หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท
เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2561 • การดู 5 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง ในหัวข้อ “แอ่วปอยหลวง” ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง ในหัวข้อ “แอ่วปอยหลวง” ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง ในหัวข้อ “แอ่วปอยหลวง” ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 250 บาท เป็นค่าเดินทางทัศนศึกษา วัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยสามารถสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ 1. ชำระเป็นเงินสด ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ด้วยตนเอง 2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |เลขที่บัญชี 667 293 558 0 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร (053) 943 625 หรือ 222 680 หรือทางข้อความ Facebook Page: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ email:artculture.cmu@gmail.com สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 50 ท่าน) สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 สมัครออนไลน์ได้ที่ --> https://goo.gl/3uhDsQ ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2561 • การดู 7 ครั้ง
กิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขกับการทำงาน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร เพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขึ้นได้ ซึ่งในครั้งนี้ได้นำบุคลากรสำนักฯผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม ในวันที่ 12 มกราคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 5 มกราคม 2561
เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารสํานักงาน โต๊ะทํางานของบุคลากรแต่ละคนจากใกล้ตัวสู่บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความสิ้นเปลืองในการดูแลรักษา เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2561 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 3
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 3

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 3 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน และสนับสนุนความร่วมมือพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทั้ง3มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 • การดู 9 ครั้ง
พิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์
พิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดี มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. กิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศการเรือนไทลื้อ เครื่องสักการะล้านนา และผ้านุ่ง ผ้าห่มล้านนา กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา การฝึกประดิษฐ์และผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ลานสรวง ข่วงศิลป์” 8 ฐาน ได้แก่ ฐานปั้นดิน ดุนโลหะ ต้องฉลุกระดาษสา ไม้ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ว่าว วาดภาพบนพัด มัดย้อม และจิตรกรรมล้านนา และการจัดแสดงนิทรรศการภาพสีน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 • การดู 11 ครั้ง
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้นางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง เจ้าของเดิม ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 • การดู 10 ครั้ง
มช.รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560
มช.รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุขธรรม โนบาง บุคลากรสำนักฯ ผ฿้แทนผู้อำนวยการฯ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นถ้วยของ ฯพณฯ ประยุทธ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัลร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2 สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 • การดู 8 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบการคุณภาพการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ตามแนวทาง CMU-EdPEx
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบการคุณภาพการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ตามแนวทาง CMU-EdPEx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบการคุณภาพการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมินดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพข่าวเพิ่มเติม https://goo.gl/PCGDiC
เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560 • การดู 11 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2560 รวม 8 วัน ณ สถาบันพิโมกข์มุข อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
          นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา           การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมทางวิชาการระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Yangon University เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีไทยและท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 12 ครั้ง
ต้อนรับคณะนักเรียนโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20
ต้อนรับคณะนักเรียนโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20

ต้อนรับคณะนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20
ในธีม "เชียงใหม่มรดกโลก"
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ในธีม "เชียงใหม่มรดกโลก" ในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ งาน "กาดมั่วครัวแลง" ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
          นางปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลบัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br> “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 17.45 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริเวณสันเขื่อนอ่างแก้ว) ทั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณลานสังคีต           ในพิธีดังกล่าวมีการแสดงแปรอักษรโดยนักเรียนโรงสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงดนตรี CMU Chamber Orchestra บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติ ต่อด้วย อื่อกะโลง (ขับโคลงโบราณ) ถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิพล โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย กล่าวสดุดีและถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย ต่อด้วยการขับขานกลอน ถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิพล โดย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ ทองคล้อย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กวีซีไรต์ ประจำปี 2541 โดยมีนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป่าขลุ่ยคลอขณะมีการขับขานบทกลอน ประธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และร่วมกันขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน บทเพลงเดินตามพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช.
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช.

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
          นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 666 รูป เวลา 06.00 น. ณ วิหารวัดฝายหิน โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงอาหารโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นจำนวนมาก
เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 • การดู 10 ครั้ง
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิลเลีย นำคณะนักออกแบบชั้นนำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิลเลีย นำคณะนักออกแบบชั้นนำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ท่านทูตสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิลเลีย ประเทศบราซิล นำคณะนักออกแบบชั้นนำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อค้นหา "Thai Inspiration" และคัดสรรผ้าไทยเพื่อใช้ในการออกแบบเชิงพาณิชย์ และช่วยประชาสัมพันธ์ "Thainess" ในประเทศบราซิล ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรในฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2560 • การดู 8 ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสลากย้อมล้านนา ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง” <br>ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสลากย้อมล้านนา ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง”
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง”
          สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อมของชาวล้านนา ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง” ซึ่งมีการจัดบรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาเรียนรู้ประเพณีสลากย้อมของคนยองในล้านนา ณ บริเวณสะพานศรีวิจัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2560 • การดู 12 ครั้ง
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560
          นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2560 ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560 โดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุขรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระลึก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2560 • การดู 6 ครั้ง
การบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” ในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดงานเทศกาลและอีเวนท์ในภาคเหนือ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินการโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้จัดงานเทศกาลและอีเวนท์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 35 คน
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2560 • การดู 10 ครั้ง
การบรรยาย ในหัวข้อ “Lanna Spirit จิตวิญญาณแห่งล้านนา” โดย นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยาย ในหัวข้อ “Lanna Spirit จิตวิญญาณแห่งล้านนา” โดย นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยาย ในหัวข้อ “Lanna Spirit จิตวิญญาณแห่งล้านนา”
โดย นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ““Lanna Spirit จิตวิญญาณแห่งล้านนา” ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดงานเทศกาลและอีเวนท์ในภาคเหนือ” ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการฝึกอบรมโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้จัดงานเทศกาลและอีเวนท์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 35 คน
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2560 • การดู 6 ครั้ง
นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560
นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560

นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560
          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบรางวัล “เพชรสยาม” แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น มีความรู้และประสบการณ์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทุกปี ถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 23 นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขาขนบธรรมเนียมประเพณี จากองคมนตรี ฯพณฯ ท่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถ สมควรได้รับรางวัล "เพชรสยาม” ประจำปี 2560 จำนวน 5 ราย หนึ่งในนี้ ได้แก่ นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละทำความดี จะได้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นๆ           นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขาขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานด้านขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนามายาวนาน นำองค์ความรู้มาเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง หน่วยงานรวมทั้งองค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เมื่อมีกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมของล้านนา มักจะเชิญนายสนั่น ไปเป็นเจ้าพิธีแทบทุกครั้ง           นอกจากนี้ นายสนั่น ธรรมธิ ยังได้เขียนบทความที่เป็นความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมลงตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งในวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานทั่วไป เมื่อครั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับมอบหมีแพนด้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสนั่น ก็ได้รับเชิญไปทำพิธีรับขวัญตามประเพณีล้านนา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2560 • การดู 7 ครั้ง
แสดงความยินดีกับ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ ที่ได้รับมอบรางวัลบุคลากรเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดงความยินดีกับ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ ที่ได้รับมอบรางวัลบุคลากรเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “นางรุจิรา คอทอง” เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “นางรุจิรา คอทอง” เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มาณะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากรสำนักฯ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ 12 สิงหาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดส่งรถกระทงใหญ่และขบวนแห่ เข้าร่วมในประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 • การดู 10 ครั้ง
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
พิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 24 ปี และพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
พิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 24 ปี และพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบ 24 ปี และพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CPACCMU/media_set?set=a.1405601156175396.1073741974.100001765754054&type=3
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 6 ครั้ง
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ และผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักฯ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ และผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักฯ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกรฎาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ และผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักฯ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกรฎาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในพันธกิจของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกเหนือจากพันธกิจหลักด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คือการทำให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ มีชีวิตและเป็นแหล่งความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และการจัดแสดงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรองรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ธุรกิจ ห้างร้าน รวมถึงบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์และจิตอนุรักษ์ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเรือนโบราณ 8 เรือน และยุ้งข้าว จำนวน 3 หลัง ได้แก่ เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) เรือนกาแล (พญาวงศ์) เรือนไทลื้อ (อุ๊ยตุด) เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) เรือนรูปทรงอาณานิคม (ลุงคิว) และยุ้งข้าว ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้จัดพื้นที่ให้มีจุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ไว้รองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และให้บริการข้อมูลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในเบื้องต้น รวมทั้งเป็นจุดพักผ่อน และจัดจำหน่ายของที่ระลึก โดยด้านในของจุดบริการข้อมูล สำหรับจำหน่ายบัตรเพื่อเข้าชม การรับชมวีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การบริการข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา บริการจำหน่ายหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม ของที่ระลึก และงานฝีมือ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา นอกจากนี้ ยังมี “จุดบริการเครื่องดื่ม" โดย ออ เต คาเฟ่ เดอ เมีย (Or the Cafe De Mia) ที่ให้บริการเครื่องดื่มประเภทชา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชาชั้นดีทั่วโลก ทั้งชานม ชาดอกไม้ และชาร้อน ที่เสริฟคู่กับขนมสโคนน้ำผึ้งและเมเดอลีน (ขนมไข่ฝรั่งเศส) ทานคู่กับแยมโฮมเมดที่ทางร้านได้คิดค้นสูตรขึ้นเอง พร้อมชมบรรยากาศการตกแต่งของทางร้านที่ประดับประดาไปด้วยเครื่องใช้สไตล์วินเทจผสมผสานศิลปะสไตล์โมร็อคโค ไว้คอยต้อนรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ทุกท่าน สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สามารถติดต่อ "จุดบริการข้อมูล" ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. (ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ (053) 943 625, 6
เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2558 • การดู 8 ครั้ง
พิธีเปิดงาน
พิธีเปิดงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน“แอ่วเฮือน เยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ชนเผ่า และชาติพันธุ์ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา อาทิ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ไทยอง ปกาเกอะญอ และลัวะ กิจกรรมหลองข้าววิถีชีวิต พิธีกรรม และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน โดยกลุ่มชุมชนรัฐฉาน เชียงตุง และกลุ่มชุมชนหลวงพระบาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว การฝึกประดิษฐ์และสาธิต การผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ลานสรวงข่วงศิลป์” จากพ่อครู แม่ครู และสล่าเมือง จำนวน 11 ฐานการเรียนรู้ การฝึกประดิษฐ์และสาธิตการละเล่น “ม่วนงันของเล่น 4 ภาค” การฝึกทำหุ่นสัญจรน้องน้อย นิทรรศการด้านสถาปัตยกรรม และกาดหมั้ว โดยการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษา รวมถึงมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งคำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชาวไทลื้อชุมชนบ้านแม่สาบ ให้สอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ อีกทั้งเป็นการบูรณาการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมพาพันธ์ 2558 • การดู 7 ครั้ง
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Thai Art ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Thai Art ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thai Art โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้นำเอาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกล้านนาประยุกต์ สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และหัตถกรรมล้านนา มาเผยแพร่และให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย Coe College ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 5 กุมพาพันธ์ 2558 • การดู 8 ครั้ง
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารสํานักงาน โต๊ะทํางานของบุคลากรแต่ละคนจากใกล้ตัวสู่บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความสิ้นเปลืองในการดูแลรักษา เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมพาพันธ์ 2558 • การดู 10 ครั้ง
การจัดธรรมบรรยาย ในหัวข้อ ปีใหม่-ชีวิต งานกับความสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
การจัดธรรมบรรยาย ในหัวข้อ ปีใหม่-ชีวิต งานกับความสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดธรรมบรรยายต้อนรับปีใหม่ 2558 ในหัวข้อ "ปีใหม่-ชีวิต: งานกับความสุข" โดยพระอาจารย์อมโรภิกขุ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2558 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพในดวงใจ" ในวันที่ 2 เมษายน 2558ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2558 • การดู 9 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายอินสม ปัญญาโสภา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายก๋วนดา เชียงตา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายสุริยา ยศถาวร สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5. นางวิไล บุญเทียม สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2558 • การดู 9 ครั้ง
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 21 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558
พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 21 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 21 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2558ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ณ สถานบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2558
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2558 • การดู 8 ครั้ง
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 " ล้านนากับเพื่อนบ้าน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 8 ด้านล้านนาคดีศึกษา และแสดงให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดี การเสวนาร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การจัดนิทรรศการพร้อมกับการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถา และมีวิทยากรจากองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิลุ่มน้ำโขง อาทิ มหาวิทยาลัยสุพานุวง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หอสมุดแห่งชาติลาว พุทธสมาคมแห่งมณฑลยูนนาน (เชียงรุ่ง สิบสองปันนา) และสถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัยจากโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2559 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 • การดู 8 ครั้ง
พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากนางโสภา เมืองกระจ่าง (ทายาทตระกูลนันทขว้าง) ในการบริจาคหลองข้าวของต้นตระกูล จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้หลองข้าวโบราณ(หลองข้าวนันทขว้าง) จากอำเภอป่าซาง เป็นหลองข้าวที่มีขนาดใหญ่ มีเอกลักษณ์ของความเป็นหลองข้าวโบราณล้านนาที่โดดเด่น สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และบุพการีผู้เป็นเจ้าของหลองข้าวนันทขว้าง และความเป็นสิริมงคลก่อนการรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างหลองข้าวโบราณ จากอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มายังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 • การดู 11 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2559
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2559

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่ารางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการคัดเลือกรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. พระครูโกวิทธรรมโสภณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายจันทร์ หน่อท้าว สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายบุญศรี รัตนัง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5. นายประพันธ์ แก้วเก๋ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 6. นางดวงกมล ใจคำปัน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างมากและสมควรได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้ท่านได้ภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2560 • การดู 12 ครั้ง
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ "เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ (นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และอาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 • การดู 10 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 • การดู 9 ครั้ง
การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 • การดู 12 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 • การดู 13 ครั้ง
ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 • การดู 8 ครั้ง
ผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ผศ.มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โครงการและกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Globalized Thailand: Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ขอบพระคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกรฎาคม 2560 • การดู 7 ครั้ง
ส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จากการร่วมใจกันประดิษฐ์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 300 อัน ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นี้
เผยแพร่เมื่อ 25 กรกรฎาคม 2560 • การดู 6 ครั้ง
แจ้งปิดรับสมัครโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
แจ้งปิดรับสมัครโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งปิดรับสมัครโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการฯครบ 100 ท่าน ผู้สมัครและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ตามลิงค์นี้ --> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZYfs_pFrD2_sQ8xjyK78dvGMcTnfLwwRJXdqTg7F1c/edit#gid=0 ดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่การเดินทางไปยังสถานปฏิบัติธรรมฯได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกรฎาคม 2560 • การดู 6 ครั้ง
เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะได้อัญเชิญพระพทธรูปไปประดิษฐาน ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้เคารพบูชาต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 10 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
กิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน มกราคม 2558
กิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน มกราคม 2558

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน มกราคม 2558 โดยจัดแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่อาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมแสดงวิถีชีวิตชาวไทลื้อประกอบด้วย การทำอาหารและขนม การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทลื้อ ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมการดุุนโลหะ และวาดภาพบนร่ม ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติ ณ เรือนไทลื้อ:เรือนหม่อนตุด และศาลาศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. แอ่วเฮือนไตลื้อ
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2558 • การดู 6 ครั้ง
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 "วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน" (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ             งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ภายในงานมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) นิทรรศการ 5 ทศวรรษ วิวัฒน์ มช. 2) งานวันวิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน และ 3) งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดบูธ นิทรรศการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำเสนอผลงานวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดีของคณะ/ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่บูรณาการงานวิชาการร่วมกัน
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2558 • การดู 6 ครั้ง
โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม
โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้รับเชิญจาก Hue Monument Conservation Center เมืองมรดกโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือในการริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือจากต่างชาติ ตามแนวทางโครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2560 • การดู 8 ครั้ง
พิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง
พิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระภูมิเจ้าที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2560 • การดู 10 ครั้ง
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนา ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบุษบกดังกล่าวจัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงามและมีความหมายอันเป็นมงคล อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบกปราสาทแบบศิลปะล้านนา ให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะกราบไหว้ เป็นการเริ่มต้นจุลศักราช 1379 ปีเมืองเร้า ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดสิริมงคลในชีวิต ด้านหน้าตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดาอัญเชิญสุ่มดอกสักการะ ด้านข้างเป็นพญาลวง เทพแห่งน้ำและฝนของชาวล้านนาที่ได้นำความชุ่มเย็นมาสู่แผ่นดิน พร้อมด้วยช้าง สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกแต่งด้วยสีขาว สีเหลืองทอง ที่แสดงถึงพลังแห่งความรุ่งเรืองและมั่นคง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จากทุกคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ถนนเส้นบริเวณสะพานนวรัตน์ -ประตูท่าแพ -วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รูปภาพโดย:งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2560 • การดู 8 ครั้ง
ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัมฒนธรรม ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่”ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในงานมีนิทรรศการความเชื่อและศรัทธาในผีบรรพบุรุษชาวล้านนา พิธีกรรมโบราณ การฟ้อนบวงสรวงโดยเหล่าบรรดาม้าขี่ที่นั่งผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ์ และผีเจ้านายจากเมืองเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เพื่อรำลึกถึงและแสดงกตัญญุตาคารวะแด่บรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ และบรรพชนล้านนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบวงสรวงผีอารักษ์และผีบรรพบุรุษของล้านนาสืบต่อไป ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 • การดู 10 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการมอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 " เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินล้านนาที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 " ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. พระครูโกวิทธรรมโสภณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายบุญศรี รัตนัง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายประพันธ์ แก้วเก๋ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5. นายจันทร์ หน่อท้าว สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 6. นางดวงกมล ใจคำปัน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2560 • การดู 8 ครั้ง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในมิติทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความหมายต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาผ่านกรอบคิดต่างๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 30 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ ตามโครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2560 • การดู 10 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่เมื่อ 17 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 6 ครั้ง
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมภายในไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 69 คน เข้าศึกษา เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 6 ครั้ง
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มารูปภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 5 ครั้ง
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2559 พิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 กลุ่มสาขาวิชา นอกจากนี้คณะผู้บริหารของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักฯ ได้เข้ารับมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน และเป็นผู้มอบกิตติบัตรดังกล่าว ทั่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณที่คณะผู้บริหารได้เสียสละเวลาและแรงกายทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการบริหารงานของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2560 • การดู 10 ครั้ง
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน ที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ศูนย์เข้าใจเรื่องความต้องการพิเศษ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในเชิงบวก เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างพัฒนาการ และศักยภาพ โดยสอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 มกราคม 2560ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2560 • การดู 11 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปีพ.ศ.2559 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยคัดเลือก และมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ให้กับศิลปินพื้นบ้าน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สาขาของรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 1.1 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1.2 สาขาภาษาและวรรณกรรม 1.3 สาขาทัศนศิลป์ 1.4 สาขาประติมากรรม 1.5 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 1.6 สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน 2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 2.1 เป็นชาวล้านนามาแต่กำเนิด และ/หรือ 2.2 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ของสังคม 2.3 ไม่มีประวัติด่างพร้อยในด้านศีลธรรม เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรม ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของคนในสังคม 3. การเสนอประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.2559จะต้องจัดทำประวัติและผลงาน เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม 3.2 บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ลงบนแผ่นซีดี 3.3 บันทึกภาพประกอบข้อมูลประวัติและผลงาน เป็นไฟล์ jpg ที่คมชัด ลงแผ่นซีดี 3.4 นำส่งมายังสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 943638 / โทรสาร (053) 222680 ภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 4. การประกาศผลการพิจารณา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.2559 จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯ และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 1 เมษายน 2560 ให้ผู้ได้รับการพิจารณาทราบโดยตรง และทางเว็บไซต์ art-culture.cmu.ac.th โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 5. การมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้ 5.1 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.2 เงินรางวัล 5.3 นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ประวัติ และผลงานศิลปิน 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 943638 / โทรสาร (053) 222680 ดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมประชุมวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 • การดู 9 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน โดยมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันพิโมกขมุข ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 • การดู 10 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 • การดู 10 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ที่ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2559 รวมทั้งสิ้น จำนวน 133 ท่าน ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2559 • การดู 9 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 85 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 85 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 85 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศิลป์ฯ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 • การดู 6 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) และปฐมนิเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 -15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ที่จัดขึ้้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 • การดู 8 ครั้ง
การแสดง Piano & Cello Recital By
การแสดง Piano & Cello Recital By" Mai " Thaya Kongpakpaisarn & "House " Wisarut Thawinno

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดง Piano & Cello Recital By" Mai " Thaya Kongpakpaisarn & "House " Wisarut Thawinno โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม University Social Responsibility : USR โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยบริษัท โกลเดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนดนตรีชุมชนโป่งน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมแสดงในงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆจากชุมชนโป่งน้อยที่ได้รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี พร้อมทั้งการแสดงดนตรีคลาสสสิคเปียโนโดย ทยา คงปักไพศาล และเชลโล่โดยวิศรุต ตาวินโน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม AUA Language Center เชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2559 • การดู 17 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ และวางแผนการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขานุการอำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะและส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2559 • การดู 11 ครั้ง